Dlaczego szachy?
  • rozwijają logiczne myślenie,
  • uczą kreatywności,
  • koncentracji,
  • rozwijają pamięć,
  • ćwiczą myślenie przestrzenne,
  • uczą zasady fair-play,
  • dodają pewności siebie,
  • uczą przewidywania konsekwencji swoich działań.

W 1779 roku Benjamin Franklin wśród korzyści z gry w szachy wymienił m.in. rozwój rozwagi, przezorności czy umiejętności obserwowania. Murray Thompson w badaniu z 2003 roku dowiódł, że dzieci grające w szachy, osiągają wyższe wyniki w testach IQ.  Wiele badań przedstawia wpływ gry w szachy wśród dzieci na ich edukację matematyczną.